معرفی بنیاد

معرفی بنیاد

بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سال ۱۳۸۶ با نظارت و هدایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی و با توجه به ظرفیت هایی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت حضور گسترده مردمی در اقتصاد (با تاکید بر قابلیت های بخش تعاونی) فراهم می شود، در کلیه استان های کشور تأسیس گردید.

اهداف این بنیادها، تحقق اهداف موضوع ماده یک بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن، در چارچوب اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور، از طریق طراحی و مهندسی توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان و کمک به شکل گیری، تکمیل و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت پذیر و تسهیل دسترسی آنها به بازارها، به ویژه در قالب مجتمع های بزرگ کارگاهی و خدماتی خوشه ای و به هم پیوسته با تکیه بر تعاونی ها می باشد.

در همین راستا بنیاد کارآفرینی و تعاون استان تهران با نظارت و هدایت اداره کل تعاون استان تهران تأسیس گردیده است. در رأس ساختار تشکیلاتی بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران، ستاد راهبردی با ریاست استاندار محترم استان تهران می باشد. این ستاد با انجام نقش حمایتی، در راستای سیاست های کلان نظام بستر مناسب و لازم را جهت توسعه نقش تعاون در اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال بوجود آورده است.
مأموریت این بنیاد توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان با تکیه بر گسترش تعاونی ها می باشد پوشش خدمات این بنیاد در کل استان جاری بوده و با شناخت ضرورت ها و فرصت های سرمایه گذاری هر شهرستان تلاش میکند جهت اشتغال پایدار و مولد، بسط عدالت اجتماعی و کاهش تصدی دولت اقدام نماید.

اساس و مبنای شکل گیری بنیاد توسعه و کارآفرینی و تعاون کمک به توسعه بخش تعاون کشور، اجرای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و همچنین تامین انتظارات مقام معظم رهبری در استقرار و توسعه عدالت اجتماعی از طریق افزایش نقش تعیین کننده تعاون در امور اقتصادی، اجتماعی می باشد.

این بنیاد به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین با توجه به ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت حضور گسترده مردمی در اقتصاد و تولید، تشکیل گردیده است.

ماموریت بنیاد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان با تکیه بر گسترش تعاونی ها در راستای ماموریت و اهداف وزارت تعاون می باشد. پوشش خدمات بنیاد در کل استان جاری بوده و با شناخت ضرورت ها و فرصت های سرمایه گذاری هر شهرستان و با پشتوانه مردمی و دولتی، تلاش می کند جهت ایجاد اشتغال پایدار و مولد، بسط عدالت اجتماعی، کاهش تصدی دولت و تسهیم عادلانه منابع، اقدام نماید و تلاش می کند تا:روح تعاون، ایجاد حس اعتماد و خود باوری در جامعه را از طریق تجمیع سرمایه های اندک مردمی در جهت ایجاد فعالیت پایدار اقتصادی توسعه دهد.

این بنیاد به عنوان یک نهاد کارآفرین می خواهد، با توجه به ایده های نو و خلاقانه و شناسایی فرصت های جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و کار رونق بخشیده و به ایجاد سازمان ها و شرکتهای جدید و نوآور مبادرت ورزد.

این بنیاد در نظر دارد عزت نفس را که اساسی ترین ارزش جهت ایجاد کار و خلاقیت می باشد ، در کارجویان و کارآفرینان تقویت نموده تا ایشان به راحتی از عهده مشکلات و چالش های موجود بر آیند.
این بنیاد در نظر دارد مثبت اندیشی را که یکی از ویژگیهای اصلی کارآفرینان و رهبران موفق می باشد؛ مورد تاکید قرارداده و به کارجویان آموزش دهد.
این بنیاد در نظر دارد هدف گرا بودن و پشتکار داشتن را به کارجویان عزیز تذکر داده و مورد تاکید قرار دهد.
این بنیاد در نظر دارد شجاعت و ریسک پذیری را به کسانی که خواهان راه اندازی کسب کار در محیط پر رقابت امروزی می باشد آموزش می دهد.
در نهایت این بنیاد در نظر دارد با توجه به ظرفیت کاری موجود در جمعیت جوان و خلاق کشور مسئولین را در موضوع توسعه اقتصادی یاری نماید.