موضوع مقاله

انجام مطالعات راهبردی

تعریف راهبرد و مدیریت راهبردی ؟

 این مقاله می خواهیم در مورد راهبرد و مدیریت راهبردی صحبت کنیم  و رویکردهای متفاوت در زمینه مدیریت راهبردی را شرح دهیم . از همین رو مدل های متفاوتی از سطح های مختلف  برنامه ریزی راهبردی و مدیریت راهبردی را در مشاغل مختلف و شرکت  ها را شرح داده ایم. در ادامه مدل های مختلف مدیریت راهبردی را ابراز می کند ******* و کارکردهای برنامه ریزی راهبردی به صورت تفصیلی مشخص شده اند. در آخر می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

فهرست عناوین مقاله  پنهان کردن 

1 مقدمه ای بر مدیریت راهبردی

2 تعریف راهبرد چیست؟

3 تعریف مدیریت راهبردی چیست؟

4 سطوح مختلف مدیریت راهبردی کدام است؟

5 الگوهای مختلف در تدوین راهبردهای تصمیم گیری اخلاقی

6 گونه شناسی مدیریت راهبردی

7 مدیریت راهبردی به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

8 خلاصه مقاله مدیریت راهبردی

 

مقدمه ای بر مدیریت راهبردی

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کسب و کار در مدیریت سازمان ها در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی دیرینه هستند و از سوی دیگر با دنیای مدرن فاصله قابل توجهی دارند می تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها ایجاد نماید. در این میان قضاوت افراد در مورد اخلاقی بودن و یا غیر اخلاقی بودن کارها بر کمیت و کیفیت کار آنها و در نتیجه موفقیت سازمانی (افزایش سود و درآمد) دسته بندی می شوند: الگوهای عقلایی، الگوهای طبیعی و الگوهای همه جانبه. این هماهنگی می تواند در سطوح گوناگون راهبرد با یکدیگر و با عناصر سازمانی (ساختاری و محتوایی) برقرار شود. در این مقاله، فرض بر این است که هماهنگی راهبردی بین راهبردهای تصمیم گیری اخلاقی و راهبردهای منابع انسانی، به عنوان راهبردهای کارکردی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد.

 

چالش هماهنگی در مدیریت راهبردی

هماهنگی به معنی همسویی، سازگاری و تناسب با جهتی خاص است. هماهنگی با مجموعه ای از سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق می یابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکدیگر بکار می رود و نیل به هدف های سازمان را تسهیل می کند. هماهنگی فرایندی است که طی آن همه بخشهای یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند. یکپارچگی راهبردی برای ایجاد هم خوانی بین راهبردهای عملیاتی و راهبرد سازمان ضروری است. در واقع هماهنگی راهبردی به معنی آن است که چگونه راهبرد سازمان در زمینه های مدیریت منابع انسانی، اخلاق، فرهنگ سازمانی، اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی، رهبری و .. می تواند به هم افزایی، بهبود فرایندها و بهره وری و عملکرد منجر شود.

 

مدیریت راهبردی چیست؟

مدیریت راهبردی به شاخه‌ای از مدیریت اطلاق می‌شود که به اهداف استراتژیک سازمان می‌پردازد که ممکن است شامل توسعه چشم انداز سازمان، ترسیم اهداف عملیاتی آن و ارائه و اجرای استراتژی‌های سازمان باشد. همچنین ممکن است شامل تدوین و اعمال اقدامات اصلاحی انحراف در صورت لزوم باشد. فرآیند این مدیریت را نباید با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک که شاخه‌ای مرتبط اما کاملاً متفاوت از مدیریت است، اشتباه گرفت. ( برای مطالعه بیشتر روجوع کنید به ویکی پدیا )

 

فلسفه فرآیند مدیریت راهبردی

اگر می‌خواهید آن را تعریف کنید، به فرآیند مدیریت راهبردی به عنوان راهی برای انجام تجارت فکر کنید. روشی که از طریق آن مدیران یک برنامه عملیاتی را تدوین و اجرا می‌کنند که به شرکت مزیت رقابتی می‌دهد با این عبارت کلی اشاره می‌شود. مدیریت ارشد یک سازمان ابتدا باید از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تفکر استراتژیک استفاده کند، سپس از فرآیند آن مدیریت برای عملی کردن فکر استفاده کند.

نحوه ایجاد و تحقق استراتژی‌های مدیریتی سازمان‌های مختلف متفاوت است. در نتیجه، مدل‌های مختلفی از SMP وجود دارد که سازمان می‌تواند آن‌ها را بپذیرد. مدل مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

 • فرهنگ موجود سازمان
 • تسلط بر تجارت سازمان
 • سبک رهبری
 • تجربه سازمان در ایجاد و اجرای SMP
 • صنعت و رقابت

 

چرا مدیریت راهبردی مهم است؟

مدیریت راهبردی تضمین می‌کند که اقدامات کارکنان در سازمان شما با اهداف اصلی همسو می‌باشد. این مدیریت به بخش‌ها و رهبران کسب و کار کمک می‌کند تا تصمیمات بهتر و سریع‌تری بگیرند.

 • مدیریت راهبردی بخش‌ها را در همان صفحه نگه می‌دارد.
 • به‌جای اینکه هر مدیر بخش، انتخاب‌های خود را درباره نیازهای شرکت انجام دهد، یک برنامه استراتژیک چارچوبی برای اولویت‌بندی پروژه‌‌ها فراهم می‌کند.
 • مدیریت راهبردی به سازمان شما کمک می‌کند فرصت‌ها و چالش‌های جدید را پیش بینی کند.
 • مدیریت راهبردی شامل تجزیه و تحلیل عمیق از شرایط فعلی شما، بازار و چشم انداز رقابتی است. که به شما کمک می‌کند فرصت‌های جدیدی برای موفقیت کشف کنید.
 • عملکرد سازمانی را می‌توان از طریق مدیریت راهبردی موثرتر کرد.

داشتن یک استراتژی به افراد سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات تاکتیکی را سریع‌تر اتخاذ کنند و از هدر دادن زمان برای پروژه‌هایی که با ماموریت شرکت همسو نیستند، باز می‌دارد. این کار فرآیندهای شما را ساده و کارایی عملیاتی بیشتری ایجاد می‌کند.

 

 

 
 
سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید ازنوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلندمدت تاثیر آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص کند. این نوع برنامه ریزی درواقع همان بــــرنامه ریزی استراتژیک است که با بررسی محیط خارجی و داخل سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعهای داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان تنظیم می کند و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر قوتها و رفع ضعفها، از فرصتهای پیش آمده به نحو شایسته استفاده کرده و از تهدیدها پرهیز کند تا درصورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود. امروزه فعالیتهای اقتصادی جهان توسط سازمانهایی با اندازه های بزرگ، متوسط و کوچک انجام می شود. این سازمانها در محیطی درحال تغییر و بازاری رقابتی فعالیت می کنند. بنابراین، برای کامیابی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند. وجود تفاوتهایی در اندازه، حجم و ماهیت فعالیت سازمانهای بزرگ و کوچک، نحوه برنامه ریزی استراتژیک آنها را نیز ازهم متمایز کرده است به طوری که اکثر مدل های ارائه شده در این زمینه باتوجه به ویژگیهای سازمانهای بزرگ بوده و شاید به همین دلیل آنها به راحتــی و در زمان دلخواه می توانند اقدام به برنامه ریزی استراتژیک کنند. در صورتی که مدل ها و مطالعات کمی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک سازمانهای کوچک ارائه شده است و تجربه اندک آنها در استفاده از این نوع برنامه ریزی نیز حکایت از این وضعیت دارد. مقاله حاضر درنظر دارد تا با شناسایی تفاوتها برنامه ریزی استراتژیک بین سازمانهای بزرگ و کوچک ، به انجــام مطالعات و ارائه مدل های بیشتر برای سازمانهای کوچک یاری رساند تا آنها با وقوف بر تفاوتهای موجود بتوانند در راستای کسب موفقیت بیشتر فعـــالیتهای خود را به صورت استراتژیک برنامه ریزی کنند.

ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک

در یک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالشهای روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهــداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثـــربخش می شود. و درنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه ای است که:
 • به عمل ختم شود؛

 • بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد کند؛

 • فرایندی همگانی و مشارکتی است که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند؛

 • مسئولیت در قبال جامعه را می پذیرد؛

 • نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد؛

 • برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی می شود؛

 • بخش کلیدی مدیریت اثربخش است.

 

 

 

 

سال­های متمادی است که برنامه­ریزی راهبردی به عنوان یک ابزار، برای تغییر و یا احیای سازمان­های بزرگ دولتی و غیر دولتی استفاده می­شود. با این حال، شک و تردید نسبت به موثر بودن این برنامه در ایجاد تغییرات مطلوب افزایش یافته است[11] و علت آن را باید در عدم موفقیت سازمان­هایی جست و جو کرد که با وجود صرف هزینه و منابع  بدون بازگشت نتوانسته­اند به نتایج مطلوب و مورد انتظار دست­یابند.

ایجاد زمینه و بستر برای تغییر راهبردی در سازمان بسیار ضروری است و در صورت عدم انجام و یا عبور سطحی از آن، مراحل ثانویه­ی تغییر، یعنی تدوین و پیاده­سازی نیز با  مشکل روبه­رو می­شوند و حتی دستیابی به نتایج را امکان ناپذیر می­سازد. و بدین ترتیب شاهد استراتژی­هایی خواهیم بود که با صرف منابع و امکانات سازمان هیچ دستاوردی برای سازمان نداشته بلکه در شرایطی به مراتب بدتر، با ایجاد یک نگرش منفی نسبت به برنامه­ریزی راهبردی در بین اعضای سازمان، فرصت حرکت­های استراتژیک آتی را نیز از سازمان سلب می­کند. اصولاً چالش­های اساسی مدیریت راهبردی بیش از مراحل تدوین و پیاده­سازی در عدم آمادگی سازمان برای ایجاد تغییرات لازم نهفته است. اقدامات مراحل مقدماتی، زمینه­ی لازم برای حرکت استراتژیک را فراهم می­سازد و از ارزشمندترین مراحل تحول سازمانی بشمار می­آید و بدون آن فرایندهای متنوع و تحول­آفرین برنامه­ریزی راهبردی در حد ایجاد یک قالب نظم­دهنده­ی فعالیت­های قبلی سازمان تنزل خواهدکرد چرا که استراتژی بدون پیاده شدن مقدمات لازم قادر به تغییر وضع سازمان نیست و همانطور که یافته­های این پژوهش نشان می­دهد رابطه معنادار و مثبتی بین آمادگی استراتژیک و درصد تحقق اهداف سازمان وجود دارد بنابراین سازمان­هایی که توانسته­اند قبل از پیاده­سازی برنامه­ی راهبردی مقدمات و زمینه­های لازم را در خود ایجاد کنند موفقیت بیشتری نیز در رسیدن به اهدافشان کسب کرده­اند. و می توان انتظار داشت و الگوی آمادگی استراتژیک به عنوان یک راهنمای خوب برای مدیران و راهبران سازمان عمل کرده و به دنبال احیای آن در سازمان ها شاهد یک تحول شگرف در حوزه دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمانی باشیم. 

مدل ایجاد آمادگی استراتژیک در سازمان الگویی است که مبحث فراموش شده آمادگی تغییر را کانون توجه استراتژیست­ها قرار می­دهد. این الگو از 10 فاز کاربردی تشکیل شده است و گام به گام سازمان را در رسیدن به توان بالقوه تغییر در راستای پیاده­سازی برنامه­ی استراتژیک هدایت می­کند که هسته اصلی آن را متقاعد سازی رهبران و همسوسازی نگرش آن­ها با عامل تغییر تشکیل می­دهد.

در این مقاله قصد داریم به موضوع راهبرد و مدیریت راهبردی بپردازیم و رویکردهای مختلف در حوزه مدیریت راهبردی را تشریح نماییم. از همین رو انواع مختلفی از سطوح برنامه ریزی راهبردی و مدیریت راهبردی را در کسب و کارهای مختلف و سازمان ها را شرح داده ایم. در ادامه گونه شناسی مختلف در مدیریت راهبردی بیان شده اند و کارکردهای برنامه ریزی راهبردی به صورت تفصیلی مشخص شده اند. در آخر می توانید دیدگاه ها و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 

1 مقدمه ای بر مدیریت راهبردی

2 تعریف راهبرد چیست؟

3 تعریف مدیریت راهبردی چیست؟

4 سطوح مختلف مدیریت راهبردی کدام است؟

5 الگوهای مختلف در تدوین راهبردهای تصمیم گیری اخلاقی

6 گونه شناسی مدیریت راهبردی

7 مدیریت راهبردی به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

8 خلاصه مقاله مدیریت راهبردی

 

مقدمه ای بر مدیریت راهبردی

 

بسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان متأثر از ارزش های اخلاقی بوده و ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کسب و کار در مدیریت سازمان ها در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزش های اخلاقی دیرینه هستند و از سوی دیگر با دنیای مدرن فاصله قابل توجهی دارند می تواند معضلاتی بزرگ برای سازمان ها ایجاد نماید. در این میان قضاوت افراد در مورد اخلاقی بودن و یا غیر اخلاقی بودن کارها بر کمیت و کیفیت کار آنها و در نتیجه موفقیت سازمانی (افزایش سود و درآمد) دسته بندی می شوند: الگوهای عقلایی، الگوهای طبیعی و الگوهای همه جانبه. این هماهنگی می تواند در سطوح گوناگون راهبرد با یکدیگر و با عناصر سازمانی (ساختاری و محتوایی) برقرار شود. در این مقاله، فرض بر این است که هماهنگی راهبردی بین راهبردهای تصمیم گیری اخلاقی و راهبردهای منابع انسانی، به عنوان راهبردهای کارکردی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد.

 

چالش هماهنگی در مدیریت راهبردی

 

هماهنگی به معنی همسویی، سازگاری و تناسب با جهتی خاص است. هماهنگی با مجموعه ای از سازوکارهای ساختاری و رفتاری تحقق می یابد که برای مرتبط ساختن اجزای سازمان با یکدیگر بکار می رود و نیل به هدف های سازمان را تسهیل می کند. هماهنگی فرایندی است که طی آن همه بخشهای یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب می شوند. یکپارچگی راهبردی برای ایجاد هم خوانی بین راهبردهای عملیاتی و راهبرد سازمان ضروری است. در واقع هماهنگی راهبردی به معنی آن است که چگونه راهبرد سازمان در زمینه های مدیریت منابع انسانی، اخلاق، فرهنگ سازمانی، اطلاعاتی، مدیریت بازاریابی، رهبری و .. می تواند به هم افزایی، بهبود فرایندها و بهره وری و عملکرد منجر شود.

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام

پیام ارسال کنید

با ما در ارتباط باشید !

درباره ما :

ما از نوآوری و پیشرفت های جدید در فناوری و تجارت حمایت می­کنیم، ما خدماتی را ارائه می دهیم که سلامت، ایمنی، کیفیت و مدیریت را بهبود می­بخشد. به این ترتیب ما به موفقیت بیشتر مشتریان و ذینفعان خود کمک می­کنیم و همچنین عملکرد ما موجب اعتماد بیشتر به محصولات و خدمات ارائه دهندگان و ایجاد زنجیره های ارزش افزوده جهانی در جریان کالا می­گردد، تلاش ما کیفیت بالاتر زندگی را ایجاد می­نماید.

خدمت ما :

توسعه راه حل هایی برای رشد و ارتقاء سازمان ها به صورت پایدار است، ما معتقدیم که پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی به طور ذاتی باهم در تعامل هستند.

پیوند مفید :

ما عملکرد محور هستیم و مسئولیت های خود را می­پذیریم و اشتباهات را فرصت هایی برای انجام بهتر آن در نظر می گیریم،جهت گیری عملکرد های ما، مرجع رضایت مشتریان و موفقیت کار ما است.

تماس با ما :

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان سلیمان خاطر، ساختمان 37 طبقه 5 واحد 1
تلفن: 02188847964 – 02188847669