تاثیر صنعت بر جسم و روان

موضوع مقاله

تاثیر صنعت و معنی واژه سلامت 

سلامت از جمله واژه هایی است که بیشتر مردمان با آنکه اطمینان دارند معنای آن را می دانند تعریفش را دشوار می یابند واژه Health برگرفته از واژه انگلیسی Heal به معنای کامل است که نشان دهنده مقوله های تندرستی کامل فرد تمامیت و صحت و آسایش اوست. مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از: وضعیت رفاه و آسایش کامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی.

بهداشت و سلامت یک هدف اجتماعی و نتیجه مطلوب دامنه ای از مداخلات توسعه ای است و حصول به آن باید فعالانه و با استفاده از همه منابع و ابزار موجود پیگیری شود تجارب قبلی نشان داده است که سلامت تحت تاثیر صنعت و مجموعه پیچیده ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد.

امروزه پیشرفت علم و فناوری، ارتقای سطح سواد، بهبود ارتباطات، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، تغییر در شیوه زندگی، توسعه شهرنشینی، تاثیر صنعت  سلامت را از نظر علت بیماری و مرگ در دنیا تغییر داده است و جوامع را با پدیده گذر سلامت روبرو ساخته است تارخچه سیر تعریف سلامت در متون علمی حاکی از تکامل آن از تاکید بر ابعاد چشمی، روانی، اجتماعی به ابعاد معنوی و روحانی سلامت است آنچه که در سالهای اخیر شاخص اندازه گیری سلامت را از نوع کمی آن به نوع کیفی نزدیک تر نموده است تغییر دیدگاه ماده گرایی حاکم بر این تعاریف و یافتن نقص شمول و تاثیر صنعت  بر تمام ابعاد سلامت انسان می باشد 

در سند چشم انداز بیست ساله ایران، مشخصات جامعه سالم و تاثیر صنعت برسبک زندگی  ایرانی چنین توصیف شده است: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب .

برای دستیابی به سلامت همگانی تیمهای چند بخشی باید تلاشهای مشترک را با رهبری و هدایت بخش بهداشت آغاز کنند تا راهکارهای لازم برای ایجاد محیط های همایتی و تقویت بهداشت و سلامت و جلوگیری از تاثیر صنعت  طراحی شود. 

سامت چه در بعد جسمی و چه روانی از مهمترین ابعاد زندگی انسان است. سرمایه گذاری در بخش سلامت و جلوگیری از تاثیر صنعت  از وضایف اصلی دولت بشمار می آید . اما پیشگیری از بروز مشکلات بهترین شیوه برای مبارزه با یک مشکل است. دولت می بایست با ارائه آموزش و تسهیلات لازم در راستای سلامت به مردم این بعد از ابعاد زندگی آنان را بهبود بخشد.

 

 نقش سلامت در کیفیت زندگی

در حدود پنجاه سال قبل برای اولین بار کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت سلامت مطالعه و گزارش شد کیفیت زندگی هر فرد و جامعه با عوامل گوناگونی مرتبط است اما کیفیت زندگی وابسته به سلامت بخشی از کیفیت زندگی را شامل می شود که تحت تاثیر سلامت انسانها قرار می گیرد. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و روحی است این ویژگی با تعریفی که امروزه از سلامتی داریم منطبق است آنجا که سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می دانیم.

 

 

 

 

پسیون ، اینگونه کیفیت زندگی را تعریف می کند: بطور کلی وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی می کنند، مانند آلودگی و کیفیت مسکن و نیز رخی از صفات و ویژگیهای خود مردم مانند سلامت و دسترسی. سلامت را نمی توان صرفاً به نبود بیماری تقلیل داد کیفیت زندگی و امید به زندگی دو وجه کیفی و کمی سلامت را تشکیل می دهند که نهایتی برای آنها متصور نیست.

عوامل شخصیتی بطور غیر مستقیم از طریق تاثیر صنعت و  سلامت بر روان بر کیفیت زندگی افراد تاثیر می گذارد یکی از مشخصه های اصلی کیفیت زندگی چند بعدی بودن آن است از گذشته سه بعد اساسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی را ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی در نظر گرفته اند ولی با توجه به تاکید زیادی که روی بعد سلامت روان شده است امروزه اکثر متخصصان معتقدند که کیفیت زندگی چهار بعد دارد:

 
 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرسودگی شغلی و تاثیر صنعت با سلامت روان با توجه به نقش تعدیل‌گر سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور بود. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در بخش ستاد و عملیات شرکت گاز خوزستان- اهواز بود (320N = ). بر همین اساس، تمامی اعضای جامعه به  عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سلامت روان گلدبرگ و هیلر، فرسودگی شغلی مسلچ، سرسختی روان‌شناختی کیامرثی و عزت‌نفس سازمان‌محور پیرس و همکاران استفاده شد. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که فرسودگی شغلی با سلامت روان رابطه منفی و معنی‌داری دارد. علاوه بر این، سرسختی روان‌شناختی و عزت‌نفس سازمان‌محور توانستند رابطه میان فرسودگی شغلی و سلامت روان را تعدیل کنند.

در این مقاله قصد دارم به این سوال بپردازم که چرا سلامت روان در محل کار اهمیت دارد؟ بیاییم کمی در مورد آمارهای کشورهای صنعتی صحبت کنیم. بر اساس گزارش سال 2021 وضعیت سلامت روان در آمریکا، اضطراب به بالاترین سطح خود (از زمان شروع همه‌گیری کرونا) رسیده است و میزان افسردگی در بین افراد سه برابر شده است. افسردگی باعث غیبت و کاهش بهره وری در سازمان ها شده است که همین موضوع باعث ضرر بیش از 51 میلیارد دلار در سازمان ها شده که به یکی از پرهزینه ترین بیماری های آمریکا تبدیل شده است. علاوه بر این، هر سال بیش از 26 میلیارد دلار هزینه درمان مستقیم کارکنان است. حتی زمانی که مسائلی که باعث ایجاد افسردگی در یک کارمند می شود، مربوط به کار نباشد، سلامت روان آن ها بر عملکرد شغلی آن ها تأثیر می گذارد. امروزه بیش از 160 میلیون نفر بخشی از نیروی کار ایالات متحده هستند و به طور میانگین یک کارمند تمام وقت تقریباً نیمی از زندگی (در حالت بیداری) خود را در محل کار می گذراند. طبق نظرسنجی کار و رفاه 2022 APA، تقریباً دو نفر از هر پنج (39٪) از کارکنان و کارمندان گزارش داده اند که محیط کار آن ها تأثیر منفی بر سلامت روان آن ها داشته است. در صورت درمان نشدن بیماری‌های روانی، می‌توانند باعث افزایش نرخ ناتوانی و بیکاری شوند و در نتیجه ما در جامعه شاهد کارکنانی هستیم که استخدام شده اند و آموزش سازمانی دیده اند اما دیگر قادر به انجام وظایف خود نمی باشند. این موضوعی است که امروزه در بسیاری از سازمان های ایرانی می توانید مشاهده کنید. زمانی که سلامت روان کارکنان کاهش یابد و آنان از کار خود استعفا دهند، زمان و هزینه بیشتری برای یافتن، استخدام و آموزش یک کارمند جدید باید صرف شود. یک نکته مهم دیگر هم این است که همه کارکنانی که از افسردگی رنج می برند به دنبال درمان نیستند. طبق بررسی روانشناسان صنعتی و سازمانی کسانی که افسردگی متوسط را گزارش می کنند، 57 درصد مواقع کمک می گیرند. کسانی که گزارش می دهند از افسردگی شدید رنج می برند، حتی کمتر به دنبال کمک هستند. آن ها فقط در 40 درصد مواقع به متخصصان روانشناسی و روانپزشک مراجعه می کنند. این موضوع به خاطر وجود انگی است که در جامعه ایران به کسی که یک اختلال روانپزشکی دارد وارد می شود به گونه ای است که کارمندان ممکن است تمایلی به درمان نداشته باشند. آنها می ترسند که ممکن است شغل آنها را به خطر بیندازد، بنابراین از درمان اجتناب می کنند، علیرغم این واقعیت که عدم درمان می تواند به کاهش عملکرد شغلی منجر شود. پس همان طور که مشخص است موضوع سلامت روان در سازمان ها پیچیده تر است آن چیزی است که بسیاری از مدیران فکر می کنند. با کیارا آکادمی همراه باشید تا در مورد اهمیت سلامت روان اطلاعات کاربردی را کسب نمایید.

 

 

 

سلامت روان به چه معنی است؟( ویکی پدیا )

سلامت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد می‌تواند با استرس‌های روزمره کنار بیاید، به نحوی سازنده کار کند، به پتانسیل کامل خود دست یابد و به جامعه خود کمک کند. سلامت روان، همراه با سلامت جسمی و رفاه اجتماعی، جزء ضروری سلامت کلی است. همچنین ذکر این نکته مهم است که سلامت روان بیش از عدم وجود بیماری روانی است. شما می توانید بدون داشتن بیماری سلامت روانی ضعیفی داشته باشید و همچنین با یک بیماری روانی می توانید از سلامت روانی خوبی برخوردار شوید. سلامت روان و عملکرد انسان دو هدف مجزا نیستند، بلکه دو بخش از یک موضوع هستند. با هم، می توانند انسان را شکوفا می کنند. در دنیای امروز، سلامت روان کارمندان باید اولویت اصلی مشاغلی باشد که به دنبال استخدام کارمندان با عملکرد بالا هستند.

به طور خلاصه، پنج نکته کلیدی در مورد سلامت روان عبارتند از:

 • سلامت روان بیش از فقدان بیماری روانی است

 • بدون سلامت روان نمی توانید سلامت جسمانی داشته باشید

 • سلامت روان به مقابله با استرس کمک می کند

 • عملکرد انسان و سلامت روان دست به دست هم می دهند

 • سلامت محل کار باید در اولویت قرار گیرد

 

 

 

 

 

اهمیت سلامت روان عدم تاثیرصنعت برسلامت در محیط کار

اهمیت سلامت روان کارکنان

در مورد اهمیت سلامت روان باید اشاره کنم سلامت روان در محیط کار این روزها برای همه مهم است.  حمایت از سلامت روان در محیط کار دیگر یک امر خوب نیست بلکه یک ضرورت است. ایجاد راه حل های سلامتی برای کمک به پیشرفت کارکنان خود اولین قدم است. کارمندان همچنین می توانند کارفرمایان خود را تشویق کنند تا برنامه های بهداشت روانی را در محل کار ارائه دهند. وقتی از نظر روحی و روانی احساس خوبی داشته باشید، با سلامت روانی خوبی به شغل خود نزدیک می شوید. شما سازگار، انعطاف پذیر هستید. شما قادر به مدیریت چالش ها هستید و حرفه ای خود پیشرفت می کنید. اما زمانی که با سلامت روانی ضعیف در محل کار دست و پنجه نرم می کنید، حتی اگر شدید نباشد، از بسیاری جهات بر شغل شما تأثیر منفی می گذارد. همین امر در مورد کارکنان در همه سطوح صدق می کند. و عواقب آن می تواند برای سازمان ها وخیم باشد. سلامت روان ضعیف در محل کار می تواند منجر به موارد زیر شود:

 • رشد کارمندان جدا شده از سازمان

 • افزایش ارتباط ضعیف

 • هزینه های بالای سازمانیچ

 • کاهش مراقبت های ایمنی

 • عملکرد شغلی ضعیف

 • بهره وری پایین

 • تصمیم گیری ضعیف

 • کاهش سود

 

چرا سلامت روان در سازمان مهم است؟

دلایل اهمیت سلامت روان:

 • سلامت روانی مثبت مهم است زیرا به افراد اجازه می دهد با چالش ها، حتی خوب، و شکست های زندگی خود، چه در محل کار و چه در خانه، کنار بیایند.

 • سلامت روانی مثبت در محل کار به تیم ها کمک می کند هنگام تغییر نقش ها و مسئولیت ها چابک بمانند

 • مواجهه کارکنان را با چالش های سخت تسهیل می کند

 • به کارکنان کمک می کند تا در نقش های خود شکوفا شوند

 • استرس را مدیریت کنند

 • انعطاف پذیری را افزایش دهند

 • به هر فردی اجازه می دهد تا به بالاترین پتانسیل خود برسد

 

عوامل خطر در سازمان که به سلامت روان آسیب میزند

با مطرح شدن نقش سلامت روان در محل کار، تحقیقات زیادی بر روی آن در سازمان ها صورت گرفته است که نشان می‌دهد این عوامل می توانند باعث بحران سلامت در سازمان ها شوند:

 • ساعات کاری طولانی

 • استقلال پایین کاری

 • دستمزدهای پایین

 • سیاست های بهداشتی و ایمنی ناکافی

 • شیوه های ارتباطی و مدیریتی ضعیف

 • سطوح پایین حمایت از کارکنان

 • فشار عملکرد

 • عدم امنیت شغلی

 

سازمان ناامن

محیط های کاری با سیاست های بهداشتی و ایمنی ضعیف ممکن است سلامت روانی کارکنان را کاهش دهد، کارکنان را از دست بدهد، تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد و سودآوری را کاهش دهد. در این باره مدیریت سازمان می تواند این سوالات را از مجموعه خود بپرسد:

 • آیا کارمندان با مواد خطرناک یا تجهیزاتی که نگهداری ضعیفی دارند کار می کنند؟

 • آیا محل کار بیش از حد شلوغ، کم نور یا تهویه یا غیر بهداشتی است؟

 • آیا حوادث محل کار شایع است؟

 • آیا شکایات یا نگرانی های ایمنی کارکنان بی پاسخ مانده است؟

ارتباط ضعیف مدیریت با کارکنان

ارتباطات و شیوه های ضعیف باعث ایجاد فشار در روابط، ایجاد سلامت روانی ضعیف و افزایش استرس در محل کار می شود.

 

عدم حمایت از کارکنان

مدیرانی که به رفع موانع کمک نمی‌کنند یا منابع را با کارکنان به اشتراک نمی‌گذارند، می‌تواند به احساس مورد فشار قرار گرفتن کارکنان و بی انگیزگی آنان منجر شود. به عنوان مثال، مدیران به جای این که از کارکنان انتظار داشته باشند وظایفی را که در مورد آن ها واضح نیستند و به خوبی تشریح نشده را خودشان کشف کنند، باید نحوه انجام و تکمیل آن وظایف را نشان دهند و برای پاسخ دادن به سؤالات پرسنل در دسترس بمانند.

 

فشار عملکرد

انتظارات از کارکنان برای عملکرد مداوم در سطوح بالا، فشار غیرمنطقی را بر آن ها وارد می کند. این موضوع منجر به این موارد می شود.

 1. افزایش حجم کار

 2. ساعات کار زیاد

 3. استرس مضاعف

 4. خستگی عاطفی

 

عدم امنیت شغلی

از دست دادن شغل به دلیل همه‌گیری کووید-19 در سال 2020 به یک عامل استرس‌زا برای کارمندان در ایران تبدیل شد. ترس از ناتوانی در پرداخت صورت‌حساب (مثلا قسط وام های بانکی) یا مراقبت از خانواده‌ها، سلامت روانی افراد را تهدید می‌کرد. جالب اینجا بود که بسیاری از مشاغل بنابه دستور وزارت بهداشت مدتی تعطیل شدند ولی باز افراد باید هزینه های سنگین زندگی را پرداخت می کردند. بعد از اتمام ویروس کرونا نیز همچنان در بسیاری از مشاغل شاهد وجود احساس عدم امنیت شغلی در بین کارکنان هستیم.

 

اثرات منفی سلامت روان ضعیف در محل کار

عدم درگیر شدن با کار خود

سلامت روان ضعیف منجر به بی انگیزگی و عدم تمرکز در کارکنان می شود. هنگامی که ما در محل کار مشکلات سلامت روانی داریم، ذهن ما سرگردان است. در این شرایط ذهن ما روی مشکلاتمان متمرکز می شود و تنظیم افکار و احساساتمان را دشوار می کند.

 

بهره وری و عملکرد شغلی آسیب می بیند

سلامت روان ضعیف می‌تواند عملکرد شغلی را کاهش دهد، زیرا دسترسی به مهارت‌های رفتاری را که خلاقیت و انعطاف‌پذیری را تقویت می‌کنند، چالش برانگیزتر می‌کند. بدون این مهارت ها، ما منابع روانی برای عملکرد خوب در شغل خود نداریم. این موضوع خصوصا اهمیت سلامت روان را نشان می دهد.

کاهش توانایی فیزیکی و عملکرد روزانه

از اضطراب اجتماعی گرفته تا کاهش عملکرد شناختی و حافظه کاری، سلامت روان ضعیف تأثیر زیادی بر زندگی روزمره و توانایی جسمی شما می‌گذارد.

 

ارتباط نامناسب در سازمان

وقتی از نظر عاطفی احساس خوبی نداریم، برقراری ارتباط خوب دشوار است. سلامت روان ضعیف ممکن است منجر به تفسیر نادرست یا واکنش بیش از حد به همکاران شود. مثلا شاید دیده باشید که برخی از همکاران شما در برهه هایی خیلی حساس می شوند و حتی به خاطر یک شوخی ساده ممکن است از شما ناراحت شوند.

تصمیم گیری ضعیف

سلامت روان ضعیف می تواند منجر به عدم کنترل تکانه ها، افکار ناسالم و تصمیم گیری ضعیف شود. تصمیم‌گیری ضعیف ممکن است منجر به از دست دادن جلسات کاری در سازمان، دیر حاضر شدن و افزایش تاخیرهای سازمانی، کنار گذاشتن تعهدات یا عدم پایبندی به سیاست‌های شرکت شود.

راهکارهای ارتقای سلامت روان در محیط کار

وقتی صحبت از ارتقای رفاه در محل کار می شود، ایجاد گزینه های پیشگیرانه ای که به افراد کمک می کند سلامت روان خود را بهبود بخشند و سلامت روانی را به طور روزانه حفظ کنند، کلید کمک به شکوفایی کارکنان است. در اینجا چند گزینه پیشگیرانه برای ارتقای رفاه روانی در محل کار، هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان یک کارمند را ارایه می دهم:

 •  
 • آموزش مدیران برای حمایت از سلامت روانی کارکنان

 • افزایش گزینه های کارمندان برای مکان، زمان و نحوه کار

 • حصول اطمينان از اينكه بيمه‌هاي سلامت از پوشش سلامت رواني برخوردارند

 • استفاده از بازخورد کارکنان برای بهبود و تکامل فرهنگ محل کار

 • نگاه کردن به سیاست های سازمانی از طریق دریچه برابری و تنوع

 • گوش دادن به نیازهای کارگران

 • افزایش دستمزد

 • محدود کردن ارتباطات خارج از ساعات کاری

 

روش های ارتقای بهزیستی ذهنی در محیط کار

در ادامه موضوع اهمیت سلامت روان، اگر بخواهم این راهکارها را دسته بندی کنم و مسولیت هر بخش را مشخص کنم باید بگویم، به عنوان یک کارفرما:

حیاتی ترین اقدامی که یک کارفرما می تواند انجام دهد این است که هم برای سلامت روانی گسترده تر و هم برای کسانی که به خدمات بالینی نیاز دارند، منابع ارائه دهد. در دسترس قرار دادن خدمات بالینی برای کارکنانی که بیماری روانی را تجربه می کنند بسیار مهم است. با این حال، اکثر کارکنان به مراقبت بالینی نیاز ندارند بلکه آن ها به حمایت از سلامت روان نیاز دارند. اغلب در زمان‌های سخت، کارکنان برای مهارت‌های مقابله، مدیریت استرس و ایجاد انعطاف‌پذیری به کمک نیاز دارند.

 

 

لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نام

پیام ارسال کنید

با ما در ارتباط باشید !

درباره ما :

ما از نوآوری و پیشرفت های جدید در فناوری و تجارت حمایت می­کنیم، ما خدماتی را ارائه می دهیم که سلامت، ایمنی، کیفیت و مدیریت را بهبود می­بخشد. به این ترتیب ما به موفقیت بیشتر مشتریان و ذینفعان خود کمک می­کنیم و همچنین عملکرد ما موجب اعتماد بیشتر به محصولات و خدمات ارائه دهندگان و ایجاد زنجیره های ارزش افزوده جهانی در جریان کالا می­گردد، تلاش ما کیفیت بالاتر زندگی را ایجاد می­نماید.

خدمت ما :

توسعه راه حل هایی برای رشد و ارتقاء سازمان ها به صورت پایدار است، ما معتقدیم که پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی به طور ذاتی باهم در تعامل هستند.

پیوند مفید :

ما عملکرد محور هستیم و مسئولیت های خود را می­پذیریم و اشتباهات را فرصت هایی برای انجام بهتر آن در نظر می گیریم،جهت گیری عملکرد های ما، مرجع رضایت مشتریان و موفقیت کار ما است.

تماس با ما :

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان بهارشیراز، خیابان سلیمان خاطر، ساختمان 37 طبقه 5 واحد 1
تلفن: 02188847964 – 02188847669